Kredsgeneralforsamling 2015

Dansk Terrier Klub – Fyn Kreds 7

Referat af kredsgeneralforsamlingen, afholdt den 15.01.2014
Deltagere : 11 i alt inkl. 5 fra bestyrelsen.
Referent : Vivi

Formand Vivi starter med at byde velkommen.
Det fastslås at kredsgeneralforsamlingen er lovligt annonceret og de nye vedtægter
deles ud.

Dagsorden iht. til vedtægterne:
a) Valg af dirigent, ikke valgt grundet antal af fremmødte
b) Valg af stemmetællere, ikke nødvendigt
c) Bestyrelsesberetning – se side 2
d) Irene, Kasserer:
Regnskabet bliver delt ud og godkendes.
e) 2 x trimmekursus, ringtræning, hundens dag, hundemassage, rævegrav, klikkertræning, foredrag hos dyrlæge,
f) Ingen indkomne forslag
g) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Sabrina er valgt ind, Vivi & Lise modtager genvalg
Jytte Jørgensen & Anita Christensen er suppleanter.
h) Dommerseminar

Hvalpetræning – indendørs på Regnbuen, Victoriagade, Odense, Vissenbjerg ?
Schæferhunde, Ringe, fælles træning i Odense, Schæferhunde i Odense S,
Spor

Konstituerende bestyrelsesmøde: afholdes snarest hos Lise Jensen

DTK Deadline er d. 01.03.2015

Bestyrelsen består af:
Vivi Dreyer Rindebæk
Irene Thye
Charlotte Frederiksen
Lise Jensen
Sabrina Scharling
supp:
Anita Christensen
Jytte Jørgensen
Dansk Terrier Klub – Fyn Kreds 7

Formandens beretning for 2014
2014:

2 x trimmekursus – forår og efterår, fuldt besat.
Hundevømning
Ringtræning hver onsdag med Rikke Holmelund
Sportræning med Marianne Elmgreen
Gravtræning i Egenseskoven
Terrier Weekend 12-13. Juli i Svendborg
Julegåtur til Langesø
Jens, som var suppleant, valgte at stoppe i efteråret 2014

2015:

Terrier Festival 18-19 Juli 2015 i Svendborg – 3 udstillinger på 2 dage. Fest lørdag
aften.
Klikkerkursus 28.02/01.03
Ringtræning hver onsdag med Rikke Holmelund
Trimmekursus 21.03.2015 og 12.09.2015
Hundens dag d. 06.06.2015

Under planlægning:
Foredrag med Bowtech, gravtræning, spor, hundesvømning, foredrag med dyrlæge i Morud.

Flyball – uddannelse af træner

Jytte Jørgensen starter trænerforløb, som forventes færdig Sep. 2015. Derefter opstart af træningshold.

Tilmelding til arrangementer foregår via vores hjemmeside og der betales med det samme. Prisforskellen på Dkk 150,00 for medlemmer og ikke-medlemmer bruges til 1 års støttemedlemskab af DTK

Ny hjemmeside er i drift – og snart bliver alle kreds- og racehjemmesider med samme fælles format.

DTK har fået en ny forretningsplan, som skal sikre foreningens fortsatte virke og styrke fællesskabet – bla er der allerede nu kommet nyt logo, reklamematerialer etc.

Antal medlemmer er p.t. 146 på FynHvalpelisten.dk

Hvalpelisten.dk er den del af Dansk Terrier Klub

Her får du let adgang til aktuelle hvalpekuld samt nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede opdrættere.